Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

19/11/2015

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη / Καλαμαριά, 55133

Bachelor’s

Πλήρης απασχόληση, Μερική απασχόληση, Ελεύθερος επαγγελματίας, Εργασία από το σπίτι

Έτη Εμπειρίας: 10 και άνω

/ Ναι / Όχι

Εμφάνιση Τηλεφώνου

  • Προσωπικά κίνητρα

    - Διδασκαλία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και εκμάθηση προγραμμάτων G.I.S. - Εκπόνηση εργασιών - Ψηφιακή χαρτογραφία - Αποτυπώσεις - Χαρτογραφήσεις - Εκπόνηση σχεδίων - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Εκδήλωση ενδιαφέροντος