ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

react Δεν έχετε επισκεφθεί ακόμα το βιογραφικό.
favorite Το βιογραφικό δεν βρίσκεται στα αγαπημένα σας.
visits Δεν έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον προς τον υποψήφιο.
Τελευταία ενημέρωση: 29/10/2018
Τόπος (χώρα/περιοχή): Ελλάδα / Θεσσαλονίκη / Θεσσαλονίκη
Ταχ. κώδικας: 54634
IT Ειδικότητες: Programmer-ASP.NET / ASP, Database-MS-SQL, Database-MySQL, Programmer-Web, Sales-IT
Εκπαίδευση: Bachelor’s
Έτη προϋπηρεσίας: Κανένα
Σχέση απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση, Μερική απασχόληση, Εργασία από το σπίτι
'Άδεια οδήγησης αυτοκ./μοτό: Ναι / Όχι
  •   Προφίλ υποψηφίου-προσωπικά κίνητρα

Ενδιαφέρεσαι για τον υποψήφιο;

Εκδήλωση ενδιαφέροντος