Πληροφορικάριος - Διαχειριστής Συστημάτων, Εκπαιδευτικός

react Δεν έχετε επισκεφθεί ακόμα το βιογραφικό.
favorite Το βιογραφικό δεν βρίσκεται στα αγαπημένα σας.
visits Δεν έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον προς τον υποψήφιο.
Τελευταία ενημέρωση: 04/12/2018
Τόπος (χώρα/περιοχή): Ελλάδα / Αττική / Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 10438
IT Ειδικότητες: Systems-DBA, Database-Oracle, Systems-Administrator, Technician-Helpdesk
Εκπαίδευση: Doctoral
Έτη προϋπηρεσίας: 10 και άνω
Σχέση απασχόλησης: Μερική απασχόληση, Εργασία από το σπίτι
'Άδεια οδήγησης αυτοκ./μοτό: Όχι / Όχι
  •   Προφίλ υποψηφίου-προσωπικά κίνητρα

    Ικανότητα επικοινωνίας, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα και ευελιξία λόγω της συμμετοχής μου σε ομάδες, σε πανεπιστημιακά πλαίσια καθώς και των εργασιακών μου εμπειριών όπου χρειάστηκε να συνεργαστώ με ομάδα συναδέλφων.
Ενδιαφέρεσαι για τον υποψήφιο;

Εκδήλωση ενδιαφέροντος