Πληροφορικάριος - Διαχειριστής Συστημάτων, Εκπαιδευτικός

04/12/2018

Ελλάδα / Αττική / Αθήνα, 10438

Doctoral

Μερική απασχόληση, Εργασία από το σπίτι

Έτη Εμπειρίας: 10 και άνω

/ Όχι / Όχι

Εμφάνιση Τηλεφώνου

  • Προσωπικά κίνητρα

    Ικανότητα επικοινωνίας, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα και ευελιξία λόγω της συμμετοχής μου σε ομάδες, σε πανεπιστημιακά πλαίσια καθώς και των εργασιακών μου εμπειριών όπου χρειάστηκε να συνεργαστώ με ομάδα συναδέλφων.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος