ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

react Δεν έχετε επισκεφθεί ακόμα το βιογραφικό.
favorite Το βιογραφικό δεν βρίσκεται στα αγαπημένα σας.
visits Δεν έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον προς τον υποψήφιο.
Τελευταία ενημέρωση: 28/12/2018
Τόπος (χώρα/περιοχή): Ελλάδα / Αττική / Καλλιθέα
Ταχ. κώδικας: 18345
IT Ειδικότητες: Technician-Field, Technician-Helpdesk, Technician-Computer
Εκπαίδευση: Associate's (ΙΕΚ)
Έτη προϋπηρεσίας: 5-10
Σχέση απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση
'Άδεια οδήγησης αυτοκ./μοτό: Ναι / Ναι
  •   Προφίλ υποψηφίου-προσωπικά κίνητρα

Ενδιαφέρεσαι για τον υποψήφιο;

Εκδήλωση ενδιαφέροντος