Τεχνικός Η/Υ και δικτύων

react Δεν έχετε επισκεφθεί ακόμα το βιογραφικό.
favorite Το βιογραφικό δεν βρίσκεται στα αγαπημένα σας.
visits Δεν έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον προς τον υποψήφιο.
Τελευταία ενημέρωση: 29/01/2019
Τόπος (χώρα/περιοχή): Ελλάδα / Αττική / Νέα Ιωνία
Ταχ. κώδικας: 14342
IT Ειδικότητες: Technician-Field, Technician-Helpdesk, Technician-Computer
Εκπαίδευση: Associate's (ΙΕΚ)
Έτη προϋπηρεσίας: 3-5
Σχέση απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση
'Άδεια οδήγησης αυτοκ./μοτό: Ναι / Όχι
  •   Προφίλ υποψηφίου-προσωπικά κίνητρα

Ενδιαφέρεσαι για τον υποψήφιο;

Εκδήλωση ενδιαφέροντος