Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών ΙΕΚ ΑΚΜΗ

17/05/2019

Ελλάδα / Αιτωλοακαρνανία / Αγρινίο, 11633

Associate's (ΙΕΚ)

Πλήρης απασχόληση, Μερική απασχόληση

Έτη Εμπειρίας: 1-3

/ Ναι / Όχι

Εμφάνιση Τηλεφώνου

  • Προσωπικά κίνητρα

    ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επαγγελματική υποστήριξη πληροφορικής με αποδεδειγμένο ιστορικό παροχής εξειδικευμένη προσωπική τεχνική υποστήριξη και θέματα πληροφορικής.Φυσική επίλυση προβλημάτων και αναλυτικές δεξιότητες και σε θέση να συμβάλουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών,διαδικασιών και πολιτικών στο πλαίσιο του προγράμματος τις Εταιρίας.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος