Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών ΙΕΚ ΑΚΜΗ

react Δεν έχετε επισκεφθεί ακόμα το βιογραφικό.
favorite Το βιογραφικό δεν βρίσκεται στα αγαπημένα σας.
visits Δεν έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον προς τον υποψήφιο.
Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2019
Τόπος (χώρα/περιοχή): Ελλάδα / Αιτωλοακαρνανία / Αγρινίο
Ταχ. κώδικας: 11633
IT Ειδικότητες: Programmer-Javascript, Engineer-Network, Technician-Field, Technician-Helpdesk, Technician-Computer
Εκπαίδευση: Associate's (ΙΕΚ)
Έτη προϋπηρεσίας: 1-3
Σχέση απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση, Μερική απασχόληση
'Άδεια οδήγησης αυτοκ./μοτό: Ναι / Όχι
  •   Προφίλ υποψηφίου-προσωπικά κίνητρα

    ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
    Επαγγελματική υποστήριξη πληροφορικής με αποδεδειγμένο ιστορικό παροχής εξειδικευμένη προσωπική τεχνική υποστήριξη και θέματα πληροφορικής.Φυσική επίλυση προβλημάτων και αναλυτικές δεξιότητες και σε θέση να συμβάλουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών,διαδικασιών και πολιτικών στο πλαίσιο του προγράμματος τις Εταιρίας.
Ενδιαφέρεσαι για τον υποψήφιο;

Εκδήλωση ενδιαφέροντος