Προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος(Παν. Πατρών).

25/06/2019

Ελλάδα / Αττική / Αθήνα, 14232

Master’s

Εποχικός

Έτη Εμπειρίας: Κανένα

/ Όχι / Όχι

Εμφάνιση Τηλεφώνου

  • Προσωπικά κίνητρα

    Ως προσωπικό κίνητρο έχω την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την εξέλιξη μου μέσω αυτής στο αντικείμενο σπουδών μου(Περιβαλλοντική Μηχανική). Σε ότι αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό της εν λόγω ειδικότητας,ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο σχεδιασμό/συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων,την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών ε...
Εκδήλωση ενδιαφέροντος