Μηχανικός Λογισμικού

30/09/2020 - ΕΝΕΡΓΟ

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη / Καλαμαριά, 55133

Bachelor’s

Πλήρης απασχόληση

Έτη Εμπειρίας: Κανένα

/ Ναι / Όχι

Εμφάνιση Τηλεφώνου

  • Προσωπικά κίνητρα

    - Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου - Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών - Ευελιξία και προσαρμογή στο πρόγραμμα εργασίας - Υπευθυνότητα - Εχεμύθεια - Συνέπεια - Διάθεση για συνεχή επιμόρφωση
Εκδήλωση ενδιαφέροντος