Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής(Πολυμέσα - Web Developer / Designer -etc)

24/10/2020

Ελλάδα / Αττική / Μεταμόρφωση, 14452

Associate's (ΙΕΚ)

Πλήρης απασχόληση, Μερική απασχόληση, Εργασία από το σπίτι

Έτη Εμπειρίας: Κανένα

/ Ναι / Όχι

Εμφάνιση Τηλεφώνου

  • Προσωπικά κίνητρα

    Ως κίνητρα για την εργασιακή μου καριέρα έχω ώς εξής, την συναδελφική αλληλεγγύη, το σωστό περιβάλλον, τον σταθερό μισθό, το να αναλύω εύκολα/δύσκολα προβήματα στον προγραμματισμό, το design, η εναποθέτηση σοβαρών καθηκόντων. Θα ήθελα να ακολουθήσω μια καριέρα που να ταιριάζει σε εμένα, όπως τον προγραμματισμό, το web development, το design.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος