Μηχανικός πληροφορικής - Web developer

26/10/2020

Ελλάδα / Αττική / Χαλάνδρι, 15234

Bachelor’s

Πλήρης απασχόληση, Μερική απασχόληση, Εργασία από το σπίτι

Έτη Εμπειρίας: 3-5

/ Ναι / Όχι

Εμφάνιση Τηλεφώνου

  • Προσωπικά κίνητρα

    Σαν ιδιοσυγκρασία με κινητοποιεί η αναζήτηση γνώσης, ο πειραματισμός και η δημιουργικότητα που περικλείεται στην δημιουργία μίας δικτυακής εφαρμογής ή ιστοσελίδας. Ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνολογιών , η πρόκληση επίλυσης των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, η ανακάλυψη νέων τεχνολογιών και εργαλείων και η αναζήτηση των δυνατοτήτων τους ε...
Εκδήλωση ενδιαφέροντος