ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

22/09/2022 - ΕΝΕΡΓΟ

Ελλάδα / Αττική / Αθήνα, 15121

Master’s

Πλήρης απασχόληση

Έτη Εμπειρίας: 5-10

/ Ναι / Ναι

Εμφάνιση Τηλεφώνου

  • Προσωπικά κίνητρα

    Ως μαθηματικός, με κατεύθυνση ειδικότητας τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Μαθηματική Φυσική, χρησιμοποίησα μαθηματικές τεχνικές για την επεξεργασία δεδομένων, που ήταν αποτέλεσμα, είτε προσομοίωσης ενός μαθηματικού μοντέλου, είτε πειραματικών διατάξεων. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων ήταν η ανάπτυξη και βελτίωση μαθ...
Εκδήλωση ενδιαφέροντος