Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού, Προγραμματιστής

26/10/2022

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη / Δέλτα, 57009

Λύκειο

Πλήρης απασχόληση, Μερική απασχόληση, Συμβασιούχος, Εργασία από το σπίτι

Έτη Εμπειρίας: 3-5

/ Ναι / Όχι

Εμφάνιση Τηλεφώνου

  • Προσωπικά κίνητρα

    Αναζητώ μια εργασία-πρόκληση, θέλοντας να αφομοιώσω τις γνώσεις που έχω λάβει από τις σπουδές μου, και παράλληλα να τις διευρίνω μαθαίνοντας νέα πράγματα πάνω στον κλάδο της πληροφορικής.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος