Φίλτρα εύρεσης

  • Λέξη κλειδί

  • Ταχ. κώδικας (μου)

    απόσταση μέχρι και:

  • IT ειδικότητα
  • Επίπεδο εκπαίδευσης

  • Σχέση απασχόλησης  • Έτη Προϋπηρεσίας - Εμπειρίας

  • Εταιρία

  • Δημοσίευση μέχρι και:

  • Εφαρμογή φίλτρων ⟳
Εταιρία: Buck πετρελαίου περιβαλλοντικές τεχνολογίες
Τόπος (χώρα/περιοχή): Μαρούσι 151 25, Ελλάδα
Ημερομηνία καταχώρησης: 20/04/2019
Απαιτούμενη εκπαίδευση: Λύκειο
Σχέση απασχόλησης: Εποχικός, Εργασία από το σπίτι
Δεν έχετε επισκευθεί ακόμα τη θέση εργασίας.
Η θέση εργασίας δεν βρίσκεται στα αγαπημένα σας.
Δεν έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον προς τη θέση εργασίας .

Η Buck Marine Environmental Technologies είναι ένας κορυφαίος διεθνής πάροχος πετρελαϊκών / περιβαλλοντικών υπηρεσιών βιομηχανικών υπηρεσιών. Η Buck Marine Environmental Technologies παραδίδει τις υπηρεσίες της σε δύο γραμμές υπηρεσιών: Τεχνολογίε...