Φίλτρα εύρεσης

 • Λέξη κλειδί

 • Ταχ. κώδικας (μου)

  απόσταση μέχρι και:

 • IT ειδικότητα
















































 • Επίπεδο εκπαίδευσης





 • Σχέση απασχόλησης







 • Έτη Προϋπηρεσίας - Εμπειρίας





 • Εταιρία

 • Δημοσίευση μέχρι και:

 • Εφαρμογή φίλτρων ⟳
Εταιρία: Simple IT
Τόπος (χώρα/περιοχή):
Ημερομηνία καταχώρησης: 13/12/2018
Απαιτούμενη εκπαίδευση: Bachelor’s
Σχέση απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση
Δεν έχετε επισκευθεί ακόμα τη θέση εργασίας.
Η θέση εργασίας δεν βρίσκεται στα αγαπημένα σας.
Δεν έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον προς τη θέση εργασίας .

Κύριες Αρμοδιότητες • Υλοποίηση FTTH & FTTB/Ο project • Εγκατάσταση, ενεργοποίηση συνδέσεων δικτύου χαλκού ή/και οπτικών ινών • Διενέργεια απαραίτητων επιμετρήσεων με σύγχρονο εξοπλισμό Προφίλ Υποψηφίου • Εμπειρία σε τερματισμό καλωδιώσεων χαλκο...