Φίλτρα εύρεσης

 • Λέξη κλειδί

 • Ταχ. κώδικας (μου)

  απόσταση μέχρι και:

 • IT ειδικότητα
 • Επίπεδο εκπαίδευσης

 • Σχέση απασχόλησης • Έτη Προϋπηρεσίας - Εμπειρίας

 • Εταιρία

 • Δημοσίευση μέχρι και:

 • Εφαρμογή φίλτρων ⟳
Εταιρία: UXMA
Τόπος (χώρα/περιοχή): Duvelsbeker Weg, Kiel, Γερμανία
Ημερομηνία καταχώρησης: 13/04/2019
Απαιτούμενη εκπαίδευση: Bachelor’s
Σχέση απασχόλησης: Ελεύθερος επαγγελματίας, Εργασία από το σπίτι
Δεν έχετε επισκευθεί ακόμα τη θέση εργασίας.
Η θέση εργασίας δεν βρίσκεται στα αγαπημένα σας.
Δεν έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον προς τη θέση εργασίας .

Αναπτύξτε μαζί μας ... IT projects για πελάτες διεθνούς φήμης και επεκτείνετε εντός μιας ομάδα τα όρια της τεχνολογικής εφικτότητας. Θα συμμετάσχεις στη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών σε μια ευέλικτη ομάδα με επίπεδη ιεραρχία. Ως προγραμματιστής θα έ...